Metoden

MIXERPULTEN®

Vores kommunikationsværktøj Mixerpulten® hjælper vores kunder til at kommunikere mere strategisk og effektivt. 

Metoden løfter såvel virksomhedens strategiske kommunikationsarbejde som den enkelte leder eller medarbejders hverdagskommunikation på fx mails og i møder. 

Men selvom metoden skaber stor værdi for vores kunder, er den både nem og hurtig at bruge.

Hvordan virker metoden?

Mixerpulten®-metoden er en måde at ”tænke” kommunikation på. Metoden guider dig igennem en tankeproces, der gør dig bevidst om, hvad du vil opnå i en given situation, og hvilke parametre i din kommunikation du skal skrue på for at opnå det. 

Mixerpulten® indeholder flere end 500 kommunikationsparametre, du kan skrue på. Men du behøver heldigvis kun at forholde dig til de få, der er mest relevante for dig.

Hvordan virker Mixerpulten®-værktøjet?

For mens metoden er den samme for alle, tilpasser vi selve værktøjet til den enkelte kundes behov.

Mere end 6.000 ledere og medarbejdere har allerede været på kursus i Mixerpulten®-metoden. Nogle bruger værktøjet som et bredt kommunikationsværktøj, der guider dem i al deres kommunikation. Andre som et ”præsentationsværktøj”, der guider dem i at opbygge argumentation, forberede og afholde præsentationer, lave PowerPoints og håndtere indvendinger og nervøsitet. Eller som ”taleskrivningsværktøj” med råd til vinkling og opbygning af taler, retoriske virkemidler og ghostwriting.

Hos Rigspolitiet kender de Mixerpulten® som et ”notatskrivningsværktøj” til at formidle komplekse sager kort og præcist. I Kulturministeriet som et ”framing-værktøj” til at frame sager, så de bliver meningsfyldte for ministeriets målgrupper. På Hjerneskadecenter Virum er den ”et værktøj til mundtlig formidling” af deres højtspecialiserede viden om neuropsykologi.

Fordele ved at bruge Mixerpulten

4 fordele, virksomheder oplever ved at bruge Mixerpulten®:

  1. Ledere og medarbejdere kommunikerer effektivt 
  2. En fælles, strategisk tilgang til kommunikation på tværs af organisationen
  3. En rød tråd i udviklingen af kommunikationskompetencer, hvor ledere og medarbejdere får en grundlæggende kommunikationsmetode og qua den hurtigere kan tilegne sig nye kommunikationskompetencer.
  4. Et bedre arbejdsmiljø

6 fordele, du som medarbejder får ved at bruge Mixerpulten®:

  1. Du får lettere ved at formidle dine budskaber
  2. Du sparer tid (fx når du skriver mails og forbereder møder og præsentationer)
  3. Du får stærkere faglig og personlig gennemslagskraft
  4. Du får lettere ved at nå dine mål 
  5. Du bliver bedre til at afkode andres kommunikation
  6. Du skaber bedre relationer på og uden for arbejdspladsen